تـازه هـای سـایـت
آخرین مداحی ها
آثـار مـکـتـوب
12:20

چرا مأمون ، امام رضا ( ع ) را مسموم کرد ؟
بسم رب المهدی

چرا مأمون ، امام رضا ( ع ) را مسموم کرد ؟

شيخ مفيد در ارشاد می نويسد : امام رضا ( ع ) مأمون را در خلوت بسيار مورد پند و اندرز قرار می داد و او را از خداوند می ترساند و آنچه بر خلاف دستور آن حضرت انجام می شد زشت می شمرد . مأمون در ظاهر سخنان آن حضرت را قبول می کرد ولی  ناراحتی و سرگردانی خويش را از نصايح امام پنهان می داشت .
ادامه مطلب